Analiza situației actuale a gradului de inovare al clusterului PRO WOOD

În 2013, PRO WOOD a fost primul cluster care a avut elaborată o strategie de dezvoltare a clusterului, fiind astfel un model pentru celelalte clustere din țară. Această strategie a fost revizuită în 2015, 2016 și în 2018.

Urmărind capitalizarea rezultatele deja obținute la workshop-uri, întâlniri cu membrii clusterului, chestionare de planificare strategică, s-a făcut o analiză a situației actuale a gradului de inovare ale clusterului PRO WOOD. Au fost consultați membrii clusterului cu privire la obiectivele si temele strategice ce ar trebui urmărite de către cluster odată cu revizuirea strategiei de dezvoltare. Astfel, a fost diseminat între participanți un chestionar menit să sondeze și să prioritizeze aceste teme, rezultând următoarea prioritizare: internaționalizarea membrilor din cluster; matchmaking și networking cu parteneri externi / promovarea clusterului; informare, comunicare și relații între membrii; obținerea de finanțări externe; dezvoltare tehnologică comună, transfer tehnologic și cercetare-dezvoltare; dezvoltarea resurselor umane (trening-uri, programe de formare vocațională, educație, etc.); dezvoltarea antreprenoriatului. S-a avut de asemenea în vedere documentul elaborat de către European Cluster Excellence – Minimum requirements for cluster organizations, utilizat pentru benchmarking-ul clusterului pentru BRONZE label în 2013, respectiv pentru SILVER label în 2016, s-au analizat indicatori precum: implicarea membrilor clusterului, compoziția acestora, maturitatea managementului clusterului și calificarea acesteia, contactul personal dintre management și membrii, nivelul de cooperare, ș.a. De asemenea au fost identificate câteva teme de interes pentru următoarea etapă, cea mai importantă fiind considerată INOVAREA, urmat de networking, internaționalizare, formare profesională, lobby și marketing.

.