ASIMCOV - Asociația Intreprinderilor Mici și Mijlocii Covasna


  • Asociație

ASIMCOV Asociaţia Întreprinderilor Mici şi Mijlocii Covasna

520064 Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna

str. Presei nr. 4

Tel./Fax 0040 367-620 141

E-mail: email


Scopul Asociației:

Sprijinirea întreprinzătorilor mici şi mijlocii din regiune prin reprezentarea intereselor acestora. Participarea la dezvoltarea regională, colaborând cu autorităţile publice locale, naţionale, cu instituţiile publice şi organizaţiile economice în acest scop.

Obiectivele asociației:

Dezvoltarea relaţiilor de colaborare cu organizaţiile similare, mediatizarea activităţilor asociaţiei pentru a crea o imagine pozitivă, atragerea fondurilor de finanţare şi folosirea lor în regiune, organizarea cursurilor de perfecţionare şi instruire.