follow url Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice”

-co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională

„Investiţii pentru viitorul dumneavoastră”

 

Beneficiar: Clusterul Regional al Lemnului PRO WOOD

Proiectul POS CCE 1.3.3 – Sprijin pentru integrarea întreprinderilor în lanţuri de furnizori şi clustere

 

Titlul proiectului: ”CREȘTEREA COMPETITIVITĂȚII IMM-URILOR DIN CLUSTERUL PRO WOOD PRIN INTEGRAREA ACESTORA ÎN LANȚURI DE FURNIZORI NAȚIONALI ȘI INTERNAȚIONALI”

Valoarea proiectului: 200.000 EUR

Perioada de implementare: 18 luni

Activități:

 • Activităţi de management curent al clusterului
 • Implicarea în reţele regionale, transsectoriale
 • Participarea managementului la misiuni de tip „fact finding” în străinătate în vederea schimbului de bune practici
 • Organizarea de evenimente de schimb de experiență; sesiuni de coaching
 • Participarea la cursuri de cluster management
 • Organizare sesiuni de instruire specifică pentru operatorii tehnici ai IMM-urilor membre
 • Participarea la misiuni economice
 • Dezvoltarea portalului PRO WOOD
 • Marketing al produselor clusterului
 • Branding
 • Crearea de echipe mixte de cercetare universitate-industrie

Obiective:

 • Întărirea capacității instituționale a asociației KO -FA- entitatea de management a clusterului Pro Wood, în vederea atragerii de noi membrii într-un lanț de furnizori integrat, atingerii nivelului de excelență în management și a intensificării cooperării regionale, naționale
 • Creșterea nivelului de pregătire și a competențelor specifice la nivelul managementului IMM-urilor membre și al operatorilor tehnici în vederea reducerii costurilor de producție și a îmbunătățirii calității produselor
 • Implementarea unei politici de marketing comune în vederea creșterii portofoliului de clienți, diversificarea gamei de produse și asumării unei poziții active pe piață
 • Intensificarea cooperării CDI cu Facultatea de Industria Lemnului din cadrul Universității Transilvania din Brașov și alți furnizori CDI în vederea identificării unor soluții inovative de optimizare a proceselor de producție

 

Visitorcounter

All 54894

Currently are 18 guests and no members online